वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननिय मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै